Bezpečnost vašich prostor, zajistí naše ostraha objektů

14.8.2017 @ 2:22

Svěřit hlídání svého majetku do rukou profesionálů je dnes běžnou praxí. Naše firma USIR pro každého ze svých klientů připravuje vlastní projekt, který je postaven přímo na míru. Za podmínek, které jsou specifické pro hlídané prostory, připraví plán bezpečnostních opatření. Od vlastního fyzického hlídání, přes pult centrální ochrany, až po požární dohled, zajistíme vše pro vaši firmu či dům. Nepřetržitý systém ochrany bude bdít nad vaším majetkem, když budete mimo své prostory. Naši kvalitně vyškolení pracovníci zajistí, aby do vaší nemovitosti nevstupoval nikdo nepovolaný. S námi můžete v klidu odpočívat, bez obav o svůj majetek.

Svěřte se našim bdělým očím

Pro váš klid a bezpečí povoláme naše nejlepší zaměstnance. Jsou vyškolení podle všech potřebných předpisů, disponují psy služebních plemen a pro potřeby vaší firmy obléknou, jak uniformu strážného, tak mohou váš majetek střežit v civilním oblečení. To vše pro vás a vaše kvalitní bezpečné zajištění prostor. Naše ostraha objektů probíhá, jak pomocí kamerového systému, tak i s využitím fyzických obhlídek. Nepřetržitou službou můžeme monitorovat jakýkoli dům i na odlehlém místě. V našich možnostech je také jištění majetku se střelnou zbraní a napojení na pult centrální ochrany. Hlídací služba disponuje pro vás zárukou úplné bezúhonnosti. Pracujeme diskrétně a zaručujeme pro vás maximální komfort při výkonu našeho povolání.

Bezpečnost vašich prostor, zajistí naše ostraha objektů
3 (60%)1