Aranžérky

23.1.2022 @ 8:26

Jedním z poznávacích znamení, že se má dítě dostatečně vyvinuté estetické cítění, je jeho touha už od dětství něco vytvářet. Zpočátku to bývají kresbičky a malůvky, činnosti, u kterých vydrží dlouhé hodiny. Jak dorůstá, přidávají se další aktivity, které vyžadují schopnost využití jak fantazie, tak zručnosti. Zájmové kroužky během celé školní docházky jsou zaměřeny převážně tímto směrem. A ve věku čtrnácti let, při rozhodování, jakým směrem se v životě vydají, padne volba na školu s uměleckým zaměřením. Což umožní zdokonalení v oborech, které talent rozvinou. Největší výhodou těchto studií je fakt, že se v něm snoubí jak teorie, tak praxe. Což je tou nejlepší průpravou pro život. A jistota, že po nástupu do pracovního procesu, si dokážou poradit s mnohými nenadálými situacemi, které zadané úkoly přinášejí. Manuální zručnost tak umožní dokonalé zpracování různých materiálů, které je k aranžérské tvorbě zapotřebí.

Aranžérka

Studium Střední školy pro aranžéry je pětileté. Hlásí se k němu asi devadesát procent dívek a zbývajících deset chlapci. Tím že jsou v menšině, mají celou dobu studia výhodnou pozici. Na kterou vzpomínají po celý život. Dívky si považují jejich fyzické zdatnosti, která je v tomto oboru často potřebná. V praktické části výuky tak bývají kluci často vysíláni na vysoké žebříky při upevňování potřebných poutačů, či přenášení těch zhotovených na určené místo. Kromě klasických předmětů, jako je český jazyk a matematika, je velký důraz kladen na předměty odborné. Kreslení, písmomalířství, aranžování, propagace.

Aranžérská tvorba

Tyto tvoří základy pro úspěšnou karieru žen, které se rozhodly tento obor vystudovat a věnovat se mu po celý aktivní pracovní život. Ve kterém je povede jejich estetické cítění a k tomu důkladná průprava ve věcech tvorby. Už v prvních letech po ukončení školy je rozhodnuto, jestli to byla dobrá volba. Ve většině případu ano. Během času se sice mění vstupní materiály i způsob navrhování, které se i v tomto oboru přeneslo do počítačů, ale pořád zůstává nejdůležitější fantazie. Která těmto ženám jejich práci usnadňuje a zpříjemňuje.