Jak co nejlépe ochránit kabely před poškozením?

17.4.2021 @ 10:50

Asi není třeba říkat, že jsme prakticky závislí na elektřině. Tu je však potřeba nějakým způsobem do přístrojů vést. K tomu nám slouží nejrůznější typy kabelů.

V podstatě se jedná o dráty z vodivého materiálu, obalené nevodičem. Nejčastěji se používá guma či plast, ale najdeme i jiné materiály. Cílem je vést elektrický proud ze zdroje do přístroje, který jej využije. Ovšem zároveň musí být dostatečně bezpečný, aby se jej člověk mohl dotknout, i když je zrovna aktivní.

Jen málo lidí si totiž uvědomuje, že elektřinu zatím neumíme šířit volně vzduchem. Je nutné mít nějaký fyzický vodič, ať se nám to líbí, nebo ne. Když se tedy díváme například na kabel od televize či počítače, je dobré si uvědomit, že jde vlastně v nepřerušené linii od elektrárny až k nám do bytu.

elektrina1

Je tedy pochopitelné, že pro správný chod jakéhokoliv zařízení, které využívá elektřinu, je nutné, aby byly vodiče po celé délce neporušené. A to platí i u nás doma. Avšak stačí se podívat, a uvidíme, kolik nejrůznějších kabelů zde máme. A ty všechny je nutné chránit před poškozením.

To platí zvláště, pokud máte malé děti či domácí zvířata, zvláště pak hlodavce. Pokud se totiž byť i jen na části odstraní gumová vrstva, a je jedno jestli opotřebením, věkem, či ji prostě dítě sloupne, pak se může dočkat nepěkného překvapení v podobě rány elektrickým proudem. A to rozhodně není nic hezkého.

elektrikar2

Otázkou tedy je, jak tyto kabely Elektrocentrály zabezpečit. Samozřejmě máme hned několik možností. Tou první je minimalizovat šance jejich poškození. To znamená, že by neměly být vedeny například prostředkem místnosti, kde se často chodí, nýbrž například podél stěn. Tam je menší šance, že na ně někdo šlápne či přes něj například přejede židlí.

Dobré je také zmenšit jejich objem, to znamená svázat je dohromady, pokud jich máte více na stejném místě. Pak je opět sníženo nebezpečí, že se něco stane.

Ano, může se to zdát zbytečné, ale věřte, že tomu tak rozhodně není.